ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

DSI ร่วมกันปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี


DSI ร่วมกันปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี


พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนประมาณ 1,000 คน ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ครบรอบปีที่ 15 พร้อมทั้งจัดพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารแด่พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัยฯ) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พร้อมคณะสงฆ์รวมจำนวน 9 รูป


ตั้งแต่มีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษไปแล้วถึง 2,373 คดี โดยดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว 1,977คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน 396 คดี นอกจากนั้นยังมีเรื่องที่รับไว้สืบสวนก่อนรับเป็นคดีพิเศษ ถึง 2,514 เรื่องที่ดำเนินการเสร็จ 2,311 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 203 เรื่อง สำหรับลักษณะของอาชญากรรมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับไว้ดำเนินการนั้น แบ่งเป็น ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ด้านอาชญากรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ และในระยะเวลา 5 – 10 ปี ข้างหน้า DSI ได้กำหนดทิศทางการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม โดยมุ่งเน้นการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนอาชญากรรมที่มีลักษณะพิเศษในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ด้านลักษณะความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินอันเป็นการรฉ้อโกงประชาชน และด้านการค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติ

อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ มิได้เป็นผลจากเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพียงหน่วยงานเดียว แต่ยังมีพันธมิตรในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษจนเกิดผลดีต่อทางราชการและสังคม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษครบรอบ 15 ปี ในวันนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงขอมอบความภาคภูมิใจนี้แด่พันธมิตร ทุกท่าน และเชิญท่านก้าวเกินไปด้วยกันเพื่อป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมพิเศษที่ทำลายสังคมอันน่าอยู่ของประเทศไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: