ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

DSI จัดสัมมนา เกมส์ทางเลือกทางรอด เร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

DSI จัดสัมมนา เกมส์ทางเลือกทางรอด เร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึง

ความเป็นธรรม (ครั้งที่ 2) หัวข้อ “นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด สู่ชุมชนต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม B โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันการเงิน สมาคมทนายความ สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น และตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ จำนวนมาก

พันตำรวจเอก ไพสิฐ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ด้วยมาตรการ ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย , การเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป โดยกระทรวงการคลังได้ออกสินเชื่อรายย่อยจังหวัด “พิโคไฟแนนซ์” วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท , การลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ , การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมให้ความรู้ทางการเงิน ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอไม่ต้องเป็นหนี้ซ้ำ และ การร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญกับ “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ”เพราะเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม โดยปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ
ที่เกิดจากหลายสาเหตุที่มีความเชื่อมโยงกันจนเป็นความเหลื่อมล้ำของผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าในสังคม คือ “เจ้าหนี้” และผู้มีฐานะด้อยกว่าคือ “ลูกหนี้” ซึ่งอยู่ในภาวะจำยอมทำสัญญาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ กระทรวงยุติธรรมจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยมาตรการ ด้านกฎหมาย ได้แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 ให้มีบทลงโทษสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้โดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี) ให้มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท , ด้านการบังคับใช้กฎหมาย หากเป็นกรณีเจ้าหนี้ผู้มีอิทธิพล รายใหญ่ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าไปสืบสวนสอบสวน และประสานกับกรมสรรพากรเมื่อดำเนินมาตรการทางภาษี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: