ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ศาลยุติธรรม ร่วมลงนาม MOU กรมบังคับคดี เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์


ศาลยุติธรรม ร่วมลงนาม MOU กรมบังคับคดี เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ร่วมลงนามการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมด้วยความสะดวกรวดเร็วตามนโยบายของ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทั้ง 2 หน่วยงานให้รวดเร็วและสมบูรณ์ถูกต้องยิ่งขึ้น โดยมีนายโอภาสอนันตสมบูรณ์อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้

สำหรับสาระสำคัญของข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวคือกรมบังคับคดีจะสามารถนำข้อมูลหมายบังคับคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรมไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวและตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูล การร่วมมือกันจัดทำข้อกำหนดหรือวิธีการหรือแนวทางทางด้านเทคนิคในการใช้ข้อมูลและพัฒนาปรับปรุงระบบรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆตามที่จะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป


ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมม กำหนดเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะดังกล่าวโดยเริ่มจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ภายในปี พ.ศ 2560 จากนั้นจะนำไปใช้ในศาลแพ่ง ศาลแพ่งธนบุรี และกลุ่มสารในโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้นรวมทั้งศาลล้มละลายกลางภายในปีพ.ศ 2561 และจะขยายผลไปยังศาลยุติธรรมอื่นๆทั่วประเทศในโครงการระบบบูรณาการข้อมูลคดีศาลยุติธรรมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: