Facebook Twitter
gPlus 
ข่าวด่วนประเด็นร้อน

ศาลยุติธรรม ร่วมลงนาม MOU กรมบังคับคดี เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์


ศาลยุติธรรม ร่วมลงนาม MOU กรมบังคับคดี เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ร่วมลงนามการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมด้วยความสะดวกรวดเร็วตามนโยบายของ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทั้ง 2 หน่วยงานให้รวดเร็วและสมบูรณ์ถูกต้องยิ่งขึ้น โดยมีนายโอภาสอนันตสมบูรณ์อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้

สำหรับสาระสำคัญของข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวคือกรมบังคับคดีจะสามารถนำข้อมูลหมายบังคับคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรมไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวและตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูล การร่วมมือกันจัดทำข้อกำหนดหรือวิธีการหรือแนวทางทางด้านเทคนิคในการใช้ข้อมูลและพัฒนาปรับปรุงระบบรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆตามที่จะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป


ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมม กำหนดเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะดังกล่าวโดยเริ่มจากศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ภายในปี พ.ศ 2560 จากนั้นจะนำไปใช้ในศาลแพ่ง ศาลแพ่งธนบุรี และกลุ่มสารในโครงการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้นรวมทั้งศาลล้มละลายกลางภายในปีพ.ศ 2561 และจะขยายผลไปยังศาลยุติธรรมอื่นๆทั่วประเทศในโครงการระบบบูรณาการข้อมูลคดีศาลยุติธรรมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ข่าวล่าสุดที่น่าสนใจ

กลับขึ้นด้านบน