ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

คกก. ร้องกองปราบ ถูกปลอมลายมือชื่ออนุมัติสินเชื่อให้สมาชิก กว่า 2.2 พันล้านบาท

คกก. ร้องกองปราบ ถูกปลอมลายมือชื่ออนุมัติสินเชื่อให้สมาชิก กว่า 2.2 พันล้านบาท

นายเติมสิทธิ์ บุญณรงค์ และ นายประเทือง กล้าณรงค์ ผู้เสียหายที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ และถูกปลอม ลายมือชื่อ ร่วมอนุมัติเงินกู้ 199 สัญญา รวมมูลค่ากว่า 2200 ล้านบาท ทำให้สหกรณ์ ได้รับความเสียหาย เดินทางมายังกองบังคับการปราบปราม เพื่อ แจ้งความดำเนินคดี กับ อดีต ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สโมสรรถไฟ กับพวกปลอม ในข้อ ปลอมและใช้เอกสารปลอม

      โดยนายประเทือง กล่าวว่า ตนเองได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ โดยที่ประชุม ได้เห็นชอบในหลักการให้จัดหาที่ดินและพัฒนาเพื่อจัดเป็นโครงการเรื่องที่อยู่อาศัยให้แก่สมาชิก โดยที่ประชุมมีมติ พิจารณาปล่อยเงินกู้จำนวน 3 ครั้งนับตั้งแต่ปี 2556-2560 โดยไม่แจ้งรายละเอียดให้ตนทราบแต่กลับมีลายมือชื่อของตนปรากฏในเอกสารรับรองการประชุมการปล่อยเงินกู้ จำนวน 2,279 ล้านบาท จนเกิดความเสียหาย ส่งผลให้สมาชิกไม่สามารถถอนเงิน หรือกู้เงินกับสหกรณ์ได้

      ทั้งนี้ ภายหลังจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ตรวจพบความผิดปกติการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ(จำกัด)โดยมีการจ่ายเงินกู้พิเศษไม่เป็นไปตามระเบียบให้กับสมาชิก 6 ราย รวม 199 สัญญา เป็นเงินรวม 2,285 ล้านบาทเศษ ทำให้ตนเอง ซึ่งมีลายมือชื่ออยู่ในคณะกรรมการ ที่ร่วมอนุมัติเงินกู้ ต้องถูกร่วมให้ชดใช้เงินคืนให้สหกรณ์ ทั้งที่ไม่มีส่วนรู้เห็นด้วย วันนี้ จึงมาแจ้งความ ให้ดำเนินคดีกับ อดีตประธานและคณะกรรมการ ที่ร่วมกันปลอมลายมือชื่อตนเองทำให้ได้รับความเสียหาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: