ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

มท.1 เปิดศูนย์อำนวยการทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

มท.1  เปิดศูนย์อำนวยการทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ. เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระบุว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ไม้ได้ตั้งเป้าผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แต่ได้เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนใน 198 อำเภอ และ 1เขต แยกเป็นพื้นที่สีแดง 109 อำเภอ และพื้นที่สีส้ม 89 อำเภอ 1 เขต โดยให้แต่ละพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยถนนสายหลัก และสายรอง ได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุ

     ซึ่งปีนี้ คปถ. ดำเนินการภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงานในมิติเชิงพื้นที่ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มุ่งสานพลังประชารัฐลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ ครอบคลุมทั้งด้านคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด คุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยเฉพาะขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย รวมถึงตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายกรณีเกิดอุบัติเหตุ      ขณะที่ถนนสายรองก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุเมื่อประชาชนถึงที่หมาย ก็จะออกมาสังสรรค์ดื่มกิน จากนั้นก็มักจะเกิดอุบัติเหตุตามมา จึงต้องขอความร่วมมือภาคประชาสังคม /กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน /ผู้นำชุมชน /และอาสาสมัครในการจัดตั้งด่านชุมชนป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ

      นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ศปถ. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอำนวยการสั่งการ และเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนกับศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการฯ รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยในช่วงวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 จะมีการประชุมร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ เพื่อวางมาตรการและปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและช่วงเวลาในการเดินทางของประชาชนในแต่ละพื้นที่

      นอกจากนี้เว็บไซต์ www.thaiRSC.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุทั่วประเทศ พบว่า ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา เมื่อเวลา 12.00น. พบผู้เสียชีวิต 14คน ผู้บาดเจ็บ 893คน รวม 907คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: