ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

กรมศิลปากร เชิญชวนแต่งชุดไทย ช่วงสงกรานต์ 12-16 เมษายน นี้ เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ฟรี

กรมศิลปากร เชิญชวนแต่งชุดไทย ช่วงสงกรานต์ 12-16 เมษายน นี้ เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ฟรี

กรมศิลปากรจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2561  เปิดให้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ ทั่วประเทศ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสำหรับผู้ที่แต่งกายด้วยชุดไทย ระหว่างวันที่ 12-16  เมษายน 2561  ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยให้มีการเชื่อมโยงด้าน ประวัติศาสตร์และโบราณคดี การแต่งกายด้วยผ้าไทย อาหารไทย และการท่องเที่ยวไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประกอบกับนโยบายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของรัฐบาลที่เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญา ประเพณีที่ดีงาม รวมถึงกระแสนิยมในการแต่งชุดไทยย้อนยุคในปัจจุบัน

      กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร  จึงประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ สำหรับผู้ที่แต่งกายด้วยชุดไทย ระหว่างวันที่ 12-16  เมษายน 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และเที่ยวชมโบราณสถานและศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง ๙ แห่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย อุทยาน ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  จ.นครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี   

      ดังนั้น กรมศิลปากร จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16  เมษายน 2561

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: