ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ผู้ถือหุ้น IFEC หนุนผู้บริหาร ยึดกฎหมายรอผลอุทธรณ์จากรมว.พาณิชย์ก่อนเลือกกรรมการใหม่

ผู้ถือหุ้น IFEC หนุนผู้บริหาร ยึดกฎหมายรอผลอุทธรณ์จากรมว.พาณิชย์ก่อนเลือกกรรมการใหม่

ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ยื่นหนังสือถึงนายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท IFEC ร้องขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยการรอผลการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนกรมธุรกิจการค้าที่ขอให้พิจารณารับจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ 2 คนอีกครั้ง

ตัวแทนผู้ถือหุ้นระบุว่า การจัดประชุมไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในการเรียกการประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือไม่ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนทุกคน ดังนั้นมติที่ประชุมดังกล่าวจึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่สามารถใช้บังคับได้ “กฎหมายให้สิทธิและอำนาจแก่บริษัทสามารถอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนต่อรมว.พาณิชย์ เพื่อให้พิจารณาคำขอจดทะเบียนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อนตามขั้นตอนกฎหมายได้ เมื่อผลพิจารณาออกมาบริษัทค่อยปฏิบัติตาม

ด้านนายศุภนันท์ เปิดเผยภายหลังรับหนังสือว่า หากนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ 2 คนที่IFECยื่นเรื่องไปก่อนหน้านี้ จะทำให้มีกรรมการครบ 5 คนซึ่งตามกฎหมายสามารถเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและแก้ปัญหาหนี้บริษัทได้ทันที โดย IFEC ยืนยันจะรอผลการพิจารณาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การดำเนินกิจการบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย และพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อก.ล.ต.

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: