ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

IFEC แจ้งกก.อิสระพ้นสภาพ-เหตุละเมิดกม. ออกคำสั่งทางบริหาร

IFEC แจ้งกก.อิสระพ้นสภาพ เหตุละเมิด กม. ออกคำสั่งทางบริหาร

     นายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ไอเฟค(IFEC)แถลงข่าวเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เข้าดำเนินการกับอดีตกรรมการอิสระของ IFEC จำนวน 2 คน ที่จัดประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่กลับอ้างมติแต่งตั้งตัวเองเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) และแต่งตั้งคนนอกเข้ามาเป็นรองCEO พร้อมทั้งออกคำสั่งปลดพนักงานระดับบริหารของIFEC ที่เข้ามาทำหน้าที่แทนCEO

ทนายความIFEC ระบุว่า การกระทำของกรรมการอิสระทั้ง 2 คนขัดต่อประกาศ ตลท. เรื่องกรรมการอิสระ ที่กำหนด ว่า ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ทั้งนี้ เมื่อกรรมการอิสระทั้ง 2 คนออกคำสั่งปลดพนักงานประจำและแต่งตั้งตัวเองเข้ามาบริหารงาน จึงเท่ากับขาดคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระทันที ตามพ.ร.บ.บริษัท จำกัด (มหาชน) จึงถือว่าทั้ง 2 คนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับIFEC อีกแล้ว นายประสิทธิ กล่าวอีกว่า IFECขอเรียกร้องให้ก.ล.ต.เข้ามาใช้อำนาจทางปกครองดำเนินการกับอดีตกรรมการอิสระทั้ง2คน เพราะสร้างความเสียหายแก่IFEC จากการกระทำที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: