ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

หมอวิชัย ติงกก.อิสระIFECทำเกินหน้าที่เข้าข่ายผิดกม.

หมอวิชัย ติงกก.อิสระIFECทำเกินหน้าที่เข้าข่ายผิดกม.

      นายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ ไอเฟค(IFEC) แสดงข้อสงสัยถึงการแถลงข่าวของ กรรมการอิสระ ที่ออกมายืนยันว่าจะทำให้หุ้นIFECกลับมาซื้อขายได้ดังเดิม โดยนายวิชัยตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันยังปิดงบปี 2560 ไม่ได้และเคยท้วงติงเรื่องนี้ตอนที่มีความพยายามทำให้กรรมการเหลือ3คนโดยไม่ชอบ ทำให้ไม่สามารถเลือก Audit ได้เพราะต้องใช้กรรมการที่ครบองค์ประชุม และการอ้างตัวออกมาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารของทั้ง 2 คน ขัดต่อกฎหมายมหาชนที่กำหนดให้กรรมการที่เหลืออยู่ไม่ครบ 5 คน ทำหน้าที่เพียงการจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการให้ครบ 9 คนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งขัดต่อประกาศของของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ที่กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระว่าต้องปลอดจากความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและไม่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทุกประเภท

      นอกจากนี้ นายวิชัย ยังกล่าวอีกว่า ส่วนตัวสนับสนุนทุกหนทางที่จะแก้ปัญหาและทำให้IFECสามารถคืนเงินให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยของIFEC ทั้งแนวทางฟื้นฟูกิจการที่เจ้าหนี้ยื่นร้องต่อศาล หรือ แนวทางสรรหากรรมการให้ครบแล้วกลับมาบริหารกิจการ โดยพร้อมสนับสนุนแนวทางแก้ปัญหาและทำให้IFECเดินหน้าได้ต่อ ที่สิ่งที่กังวลในขณะนี้ คือกิจกรรมที่กรรมการอิสระกำลังดำเนินงานทั้งที่ไม่มีอำนาจและขัดต่อกฎหมาย ซึ่งอาจจะย้อนกลับมาสร้างปัญหาเพิ่มเติมภายหลังแก่IFEC

      ทั้งนี้กรรมการอิสระทั้งสองได้อ้างถึงอำนาจของผู้ใหญ่ใน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ ให้สามารถทำได้ ไม่ขัดต่อกฏหมาย ซึ่ง กลต. และตลาดหลักทรัพย์คงต้องตอบคำถามผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และประชาชนทั่วไป ว่าสามารถมีคนทำเหนือกฏหมายได้หรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: