ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

เตรียมนำกำไรอีเอ็มใช้ผู้กระทำผิดถูกศาลคุมประพฤติผู้ฟื้นฟูติดยาเสพติด ดีเดย์ปีใหม่


เตรียมนำกำไรอีเอ็มใช้ผู้กระทำผิดถูกศาลคุมประพฤติผู้ฟื้นฟูติดยาเสพติด ดีเดย์ปีใหม่

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับศาลและสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำความผิดในระบบงานคุมประพฤติ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ที่แก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับเงื่อนไขการคุมความประพฤติตามที่ศาลมีคำสั่งพิพากษา และพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559

โดยกรมคุมประพฤติจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2562 ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) จำนวน 4,000 เครื่อง จะถูกนำมาใช้กับกลุ่มผู้กระทำความผิดในระบบงานคุมประพฤติ ได้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ ตามมาตรา 56 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษจำคุก และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีเงื่อนไขในการคุมความประพฤติ เช่น ห้ามออกนอกเขตพื้นที่ที่กำหนด ห้ามเข้าเขตพื้นที่ที่กำหนด จำกัดความเร็ว หรือกำหนดเส้นทาง ทั้งนี้ การนำ EM มาใช้สำหรับควบคุมผู้ถูกคุมความประพฤติ ถือเป็นมาตรการแทนการลงโทษจำคุก และให้โอกาสผู้กระทำผิดให้ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวในสังคมได้อย่างปกติและยังสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว แต่ยังต้องพิสูจน์ตนเองในการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด โดยไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำภายใต้การคุมความประพฤติอย่างเข้มงวด ในขณะเดียวกันให้ครอบครัวได้มีส่วนช่วยในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: