ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ให้เวลา 90 วัน รื้อ 88 การ์มองเต้รีสอร์ท อุทยานแห่งชาติทับลาน


ติดป้ายรื้อถอนแล้ว 88 การ์มองเต้รีสอร์ท อุทยานแห่งชาติทับลาน นำกำลังเจ้าหน้าที่ให้รื้อถอนภายใน 23 ตุลาคม นี้ โดยนายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน นำกำลังเจ้าหน้าที่ติดป้ายรื้อถอน 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่จัดสัมมนาพรรคพลังประชารัฐ ตามประกาศแจ้งให้ผู้กระทำผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกจาก อุทยานแห่งชาติทับลาน


 


จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุม เมื่อวันที่ 31 มี.ค.60 และได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.วังน้ำเขียว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน จึงใช้อำนาจ ตามมาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานฯ พ.ศ.2504 สั่งให้ผู้กระทำผิด ตามคดีอาญาที่ 510/55 ทำลายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้พ้นจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 หากผู้กระทำผิดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในเวลาที่กำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะเข้าดำเนินการรื้อถอนเสียเอง โดยผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในวันรื้อถอนและเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ต่อปีโดยผู้กระทำผิดมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ได้รับคำสั่งนี้ โดยคำอุทธรณ์ ต้องทำเป็นหนังสือ ระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง ซึ่งการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับคำสั่งนี้เว้นแต่จะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับโดยชัดเจน


 


นอกจากนี้ผู้กระทำผิดสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองในประเด็นการพิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า รวมทั้งสามารถห้องในประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของคำสั่งทางปกครองนั้นว่าชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ด้วยก็ได้ โดยต้องใช้สิทธิฟ้องภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: