ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ประเดิมงานแรก!! ตำรวจศาล ตามจับ 2 จำเลยติด EM หนีประกันคดีลักทรัพย์ - เสพยา


ประเดิมงานแรก!! ตำรวจศาล ตามจับ 2 จำเลยติด EM หนีประกันคดีลักทรัพย์ - เสพยา"
นายสราวุธ เบญจกุล" เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ..ที่ผ่านมา "ศูนย์รักษาความปลอดภัย" สำนักงานศาลยุติธรรม (ส่วนงานเจ้าพนักงานตำรวจศาล หรือคอร์ทมาแชล Court Marshal)  แจ้งว่า เจ้าพนักงานตำรวจศาล ได้จับและอายัดตัวจำเลยตามหมายจับของศาลอาญา ได้จำนวน 2 ราย ในคดีความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหะสถานในเวลากลางคืนโดยผ่านสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์เข้าไปด้วยประการใดๆ ,คดีเสพและมีเมทเอมเฟตามีน

โดยจำเลยทั้ง 2 รายนั้นเป็นการหลบหนีระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ EM อย่างไรก็ดีในส่วนผู้ต้องหาหรือจำเลย ที่ยังคงหลบหนีอยู่ในคดีอื่น เจ้าพนักงานตำรวจศาลก็จะเร่งติดตามจับกุมต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "เจ้าพนักงานตำรวจศาล" หรือคอร์ทมาแชล (Court Marshal) ที่ศาลยุติธรรมเพิ่งจัดตั้งได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนั้น รุ่นที่ 1 มีจำนวน 35 คน เป็นชาย 28 นาย และหญิง 7 นาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร , เจ้าหน้าที่ตำรวจ , ข้าราชการพลเรือน อาทิ ปปง. ปปส. รับโอนมาจากสังกัดเดิม โดยได้ผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดและเข้าอบรมวิชาการ รวมทั้งทักษะภาคสนาม อย่างเข้มข้นเป็นเวลา 14 วัน 


โดย "คอร์ทมาแชล" (Court Marshal) รุ่นที่ 1 ได้รายงานตัวต่อเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และเข้าปฏิบัติงานเป็นวันแรก ที่ศาลยุติธรรม บริเวณ ถ.รัชดาภิเษก เมื่อวันอังคารที่ 6 ..ที่ผ่านมา

ซึ่ง "ตำรวจศาล หรือคอร์ทมาแชล" จะปฏิบัติหน้าที่ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 5 ของ พ...เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ..2562 คือ รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล , ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในบริเวณศาล , รักษาความปลอดภัยและคุ้มครองข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งอาคารสถานที่และทรัพย์สิน
กับปฏิบัติตามคำสั่งศาล ในการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ จับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาลแล้วหนีหรือจะหลบหนี หรือหากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจไม่ได้ทันท่วงที ก็ให้จับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้แล้วให้นำผู้ถูกจับไปยังศาลโดยเร็ว , เมื่อศาลได้ออกหมายจับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งศาล ให้ศาลมีคำสั่งตั้งตำรวจศาลเป็นผู้จัดการตามหมายจับ ศาลอาจให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้จัดการตามหมายจับด้วย โดยมีตำรวจศาลเป็นผู้สนับสนุนก็ได้


กลับไป ด้านบน

Thaiza update: