ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

รมว.ยุติธรรม ตรวจเยี่ยมกรมราขทัณฑ์ เน้นย้ำแก้ปัญหานักโทษล้นคุก


สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมกรมราชทัณฑ์ พร้อมรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ /ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สังกัดกรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับ และได้เยี่ยมชมนิทรรศกาลผลงานของแต่ละเรือนจำทั่วประเทศ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ผู้ต้องขังมีมากขึ้นไม่ได้เป็นความผิดของกรมราชทัณฑ์แต่มีหน้าที่ที่ต้องรับ ดูแล ผู้คนเหล่านี้ และจะต้องทำให้เกิดความสมดุล ถ้าดูจากตัวเลขได้ 1.2แสนคนจะมำให้ เกิดความแออัด 



ทั้งนี้จึงต้องไปดูการบูรณาการว่าจะมีหน่วยงานที่จะให้ความเห็นเรื่องกฎหมาย อะไรที่จะนำไปสู่การเป็นสากล และเป็นที่ยอมรับ แลนักโทษส่วนใหญ่จะเป็นคดียาเสพติด ดีงนั้นจะต้องทำให้นักโทษที่ผ่านการฟื้นฟูบำบัดได้มีโอกาส เข้าสู่การคุมประพฤติด้วยกำไลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะแก้ปัญหาได้ โดยก็จะต้องไปดูว่าจะทำได้อย่างไร เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารงานและเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่สามารถปฏิบัติได้ สร้างความสมดุลให้ดีที่สุด จึงเห็นว่าควรที่จะต้องดำเนินการและคิดร่วมกันเพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหานักโทษล้นคุก ทั้งนี้ยังต้องให้มีการสร้างอาชีพ โดยให้ข้อสังเกตุถึงเรือนจำรูปแบบใหม่ที่ควรมีภาคอุตสาหกรรมเข้าไป เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เข้ามาทำงานเพื่อสร้างความชำนาญก่อนที่จะออกไปสู่สังคม และการให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับผู้ประกอบการที่รับกลุ่มคนที่พ้นจากเรือนจำเข้าทำงาน



ขณะที่ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงนโยบาย ว่า หลักการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ใช้หลัก 3 ส. สะอาด สุจริต และเสมอภาค และกรมกราชทัณฑ์ ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส เมื่อเทียบกับหน่วยงานองค์กรยุติธรรมอื่นๆ กรมราขทัณฑ์ได้คะแนนสูงที่สุด ซึ่งเป็นรางวัลที่ภูมิใจในกระบวนการยุติธรรม และมีการระมัดระวังเป็นพิเศษในการจัดซื้อจัดจ้าง ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้รับรางวัลการประกาศเกียรติคุณในการจัดซื้อจัดจ้างดีเด่น รวมถึงรางวัลบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ด้านความโปร่งใสด้านการบริหารทรัพยากรบุคคด้วย



ส่วนปัญหาของกรมราชทัณฑ์ ยังมี3ส่วน คือ ปัญหาคนล้นคุก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้เจ้าหน้าที่และสถานที่คุมขังไม่เพียงพอ และเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ทำให้ยอดผู้ต้องหาลดลงเหลือกว่า 3แสนคน และส่วนใหญ่ 79% เป็นผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดียาเสพติด 21%เป็นคดีทั่วไป และยังมีปัญหาสุขภาวะในเรือนจำ และปัญหาการกระทำผิดซ้ำ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: