ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ตราโล่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมคำย่อ "ตร"


กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเครื่องหมายราชการแห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 57 ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 และชื่อส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใช้คำย่อว่า "ตร." ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556เป็นรูปพระแสงดาบเขนและโล่ ซึ่งเป็นรูปวงกลมเส้นคู่สองชั้นวงนอกเป็นลายพรรณพฤกษา วงในเป็นลายใบเทศผูกลายเป็นรูปหน้าสิงห์” (ไม่จำกัดสีและขนาด)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: