ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ป.ป.ส.แลกเปลี่ยนตัวอย่างยาเสพติดของไทย-ออสเตรเลีย เพิ่มศักยภาพการตรวจพิสูจน์

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. และตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) นำโดย Ms.Colette Bassett เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ AFP และ Mr.Stephen Fry เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานอาวุโส AFP ร่วมแลกเปลี่ยนส่งมอบตัวอย่างยาเสพติด จากของกลางคดียาเสพติด รายสำคัญทั่วประเทศ ระหว่างปี 2559 - 2561 จำนวน 40 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ตัวอย่างไอซ์ จำนวน 20 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 1 กรัม รวม 20 กรัม และตัวอย่างยาบ้า จำนวน 20 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 20 เม็ด รวม 400 เม็ด

การส่งมอบและแลกเปลี่ยนตัวอย่างยาเสพติด ระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการตรวจพิสูจน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พิสูจน์ทราบที่มา รูปแบบและกลไกกระบวนการผลิต รวมถึงเส้นทางลำเลียงยาเสพติด ตลอดจนวิเคราะห์ความเชื่อมโยงคดีรายสำคัญ เป็นการสนับสนุนการสืบสวนเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยในการแลกเปลี่ยนครั้งแรก เป็นการแลกเปลี่ยนตัวอย่างไอซ์ ที่จับกุมในประเทศไทย ระหว่างปี 2557 - 2560 จำนวน 20 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการ พบว่าข้อมูลทางกายภาพและทางเคมีของตัวอย่างไอซ์ดังกล่าว และไอซ์ที่พบในออสเตรเลียมีชนิดสารตั้งต้นที่คล้ายคลึงกัน สามารถสันนิษฐานได้ว่ามีแหล่งที่มา และเส้นทางลำเลียงเดียวกัน

สำหรับความร่วมมือด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย เป็นความร่วมมือระหว่าง AFP กับ สำนักงาน ป.ป.ส. ในการพัฒนายกระดับประสิทธิภาพผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด และการจัดทำฐานข้อมูลลักษณะเฉพาะของยาเสพติด (Drug Profile) ในประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: