ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ดีเอสไอก้าวสู่ปีที่ 17 ยึดมั่น "เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ และซื่อสัตย์"


 


พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ พร้อมเจ้าหน้าที่ ข้าราชการสังกัดดีเอสไอกว่า 1,000 คน ร่วมกันปฏิญาณตน "ข้าราชการ DSI ไร้ทุจริต" ยึดมั่นเจตนารมณ์ "เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ และซื่อสัตย์" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษครบรอบปีที่ 17


 โดย พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2515 ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในคดีพิเศษ ซึ่งปัจจุบันดำเนินคดีพิเศษไปแล้วถึง 2,654 คดี การสอบสวนแล้วเสร็จ 2,497 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก 157 คดี นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่รับไว้สืบสวนก่อนเป็นคดีพิเศษถึง 3,053 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2,918 เรื่อง โดยดีเอสไอได้แบ่งประเภทของอาชญากรรมที่รับไว้ดำเนินการเป็น 4 กลุ่มได้แก่ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา, การคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ โดยคดีพิเศษที่ดำเนินการแล้วเสร็จนั้นเมื่อคำนวณมูลค่าความเสียหายและผลประโยชน์ที่ปกป้องไว้ได้มีมูลค่าสูงถึง 599,425,112,300 บาท(ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาท)

ขณะที่ดีเอสไอใช้งบประมาณเฉลี่ยปีละ 1,000 ล้านบาทเท่านั้น ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมกับปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0 ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ยึดมั่นปณิธานที่จะปฏิบัติตน ปฏิบัติงานด้วยการ "มุ่งรักษาเกียรติศักดิ์ด้วยใจซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติภารกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ" เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็น "องค์การในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล"


 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: