ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ศาลยุติธรรม -คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ลงนาม MOU ความร่วมมือ สนับสนุนการบริจาคโลหิตและบริการทางการแพทย์
วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 12 อาคารศาลอาญานายสราวุธ เบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และรองศาสตราจารย์ประยุทธศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบริการด้านสาธารณสุข และการจัดหาโลหิต ให้เพียงพอต่อความต้องการในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นโรงพยาบาล ในสังกัดซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ระดับตติยภูมิ  รับตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคที่สลับซับซ้อน และมีประชาชนมาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการผู้ป่วย และบ่อยครั้งที่ธนาคารเลือด ไม่สามารถจัดหาโลหิตมาสำรองไว้ได้อย่างเพียงพอ ทำให้ต้องจัดหาโลหิตแก่ผู้ป่วยที่ต้องการโดยเร่งด่วน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายและอนามัยของผู้ป่วย
 ที่ผ่านมาสำนักงานศาลยุติธรรมได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล จัดโครงการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มีจิตอาสา ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ การบริจาคโลหิตเพียง 1 ครั้ง สามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อยถึง 3 คนสำนักงานศาลยุติธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญ

ในเรื่องนี้ จึงได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านสาธารณสุขดังกล่าวขึ้นโดยกำหนดให้มีการรับบริจาคโลหิต ณ สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 4 ครั้งต่อปี (3 เดือนต่อครั้ง) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเกิดการขาดแคลนโลหิต ในการให้บริการผู้ป่วย จะขอความร่วมมือรับบริจาคโลหิตเป็นกรณีพิเศษเป็นครั้งๆ ไปโดยโครงการดังกล่าวนี้จะดำเนินการต่อเนื่องไปเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามบันทึกความร่วมมือนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: