ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

จนท.บุกทำลายกัญชา พบลักลอบปลูกกัญชาในป่าภูพาน


จนท.บุกทำลายกัญชา พบลักลอบปลูกกัญชาในป่าภูพาน


     ปปส.ภาค 4 ร่วมกับจังหวัดสกลนคร เปิดยุทธการตัดทำลายแปลงกัญชาผิดกฎหมาย บนเทือกเขาภูพาน พื้นที่อำเภอกุดบาก พบผู้ลักลอบทำแปลงปลูกขนาดเล็ก ในป่าลึก แต่ไม่พ้นสายตาเจ้าหน้าที่ เผยยังเป็นพืชผิดกฎหมาย ต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการปลูกเพื่อการแพทย์เท่านั้น


     ปฏิบัติการดังกล่าวได้ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 3 อำเภอ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ อำเภอกุดบาก ของจังหวัดสกลนคร อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยขั้นตอนการปฏิบัติได้ใช้รถยนต์ลำเลียงกำลังพลเข้าไปยังจุดใกล้เคียง จากนั้นกำลังพลชุดตัดฟันทำลายได้แยกย้ายเดินเท้าเข้าไปยังพิกัดเป้าหมาย ที่ได้รับการระบุตำแหน่งจากการบินสำรวจด้วยเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งสำรวจพบแปลงปลูกกัญชาจำนวน 26 แปลง ถูกลักลอบปลูกกระจายตัวตามร่องหุบเขาและร่องห้วย ในเขตพื้นที่อำเภอกุดบาก ซึ่งสภาพเส้นทางค่อนข้างทุรกันดารยากต่อการเข้าถึง ซึ่งหลังจากบินสำรวจตรวจพบก็ได้ระบุตำแหน่งให้กับกำลังภาคพื้นดินเดินเท้าเข้าไปทำการตัดฟันและเผาทำลาย โดยแปลงปลูกกัญชาที่ตรวจพบมีลักษณะเป็นแปลงขนาดเล็ก เนื้อที่แปลงกว้างสุดประมาณ 100 ตารางวา แบ่งปลูกเป็นหลุมๆละ 3-4 ต้น ต้นกัญชากำลังงอกงามมีความสงูประมาณ2.5-3 เมตร คาดว่าจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 วันในการเดินทางเข้าไปตัดฟันทำลายให้หมดทั้ง 26 แปลง


     


นายอดุล ประยูรสิทธิ ผอ.ปปส.ภาค 4 กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด การปลูกกัญชายังคงเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย คือต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นจึงจะสามารถปลูกได้ และเป็นการปลูกเพื่อการแพทย์ เป็นผลสืบเนื่องจากการสำรวจโดยสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ซึ่งได้สำรวจพื้นที่ลักลอบปลูกพืชกัญชา ตามแผนการสำรวจประจำปี 2562/2563 โดยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาได้พบพื้นที่ลักษณะเป็นแปลงลักลอบปลูกพืชกัญชา จำนวน 30 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 2 แปลง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 แปลง และอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร อีก 26 แปลง ซึ่งถือเป็นพื้นที่ปลูกมากที่สุดของประเทศไทย

     นายอดุลกล่าวอีกว่าได้บูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย มีการเดินสำรวจทางภาคพื้นดิน และบินสำรวจโดยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันนี้มีสถาบันทางการศึกษาเข้ามาร่วมเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปวิจัย นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ลักลอบปลูกกัญชาได้ลดขนาดแปลงปลูกกัญชาให้เล็กลง และหลบอยู่ตามซอกหลืบหุบเขา ภายในป่าที่หนาแน่น เพื่อให้ยากต่อการค้นหา แต่ถึงอย่างไรก็ไม่พ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ นำมาสู่การตรวจพบ และเข้าตัดเผาทำลายดังกล่าว ซึ่งหลังเสร็จสิ้นปฏิบัติการครั้งนี้ ปปส.ภาค 4 ก็จะเข้าไปดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านบัว อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: