ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

6 ประเทศ ลงนามความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติด


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามกรอบความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และ สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNODC ซึ่งไทยได้เรียกร้องให้มีการควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น และกำหนดห้วงเวลาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรมในปี 2030นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานการประชุม กล่าวว่า ที่มีการหารือมาตลอด 3 วัน ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อกังวลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสารตั้งต้น ที่เดิม UNODC กำหนดให้เฝ้าระวังและควบคุมสารตั้งต้น 24 ชนิด และไทยได้ประกาศสารตั้งต้นเฝ้าระวังเพิ่มเติม 12 ชนิด เช่น ยาแก้ไข้ , ยาแก้ปวด พร้อมกับมาตรการดูแลไม่ให้เกิดการกระทบกับภาคธุรกิจ โดยประเด็นสำคัญในที่ประชุม คือ การกำหนด 2 แนวทางแก้ปัญหา แนวทางแรกเป็นการทำปฏิญญากรุงเทพฯ เน้นการยกระดับการปราปปรามไปที่สารตั้งต้น โดยกำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2030 อีกแนวทางเป็นการออกแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะใช้ดำเนินการไปถึงช่วงปี 2564 ดำเนินการใน 4 เรื่อง คือ เรื่องยาเสพติดและสุขภาพ / ความร่วมมือด้านการปราบปราม เช่น การจัดตั้งกองกำลังแก้ไขปัญหายาเสพติดบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง การสนธิกำลังปราบปรามยาเสพติดพร้อมกัน เพื่อกดดันขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด / การแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน หรือการหาอาชีพทดแทนให้กับผู้ปลูกพืชเสพติด เช่นเดียวกับที่ไทย ลดการปลูกฝิ่นจาก 40,000 ไร่ เหลือไม่เกิน 100-200 ไร่ได้ในปัจจุบันสำหรับเรื่องที่ปัจจุบันนักค้ายาเสพติด พยายามแสวงหาวิธีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยการซุกซ่อนในสินค้าส่งออกต่างๆ ที่ผ่านมาเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งมีการจับกุม หรือพบสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดชนิดใหม่ ก็จะมีการส่งข้อมูลให้กันในกลุ่ม 6 ประเทศ เพื่อนำไปเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นในประเทศตนเองอีก ส่วนเรื่องการดำเนินการกับกลุ่มนายทุน , ขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ในส่วนความรับผิดชอบของไทย จะมีการประสานงานกับ ปปง. ในการเฝ้าระวังอีกทางหนึ่งอยู่แล้วข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: