ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

เพิ่มตำรวจศาลเป็น 1,180 นายทั่วประเทศ

 


 


วันนี้ 30 .. เวลา 13.20 . ที่ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ชั้นอาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม  เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการรักษาความปลอดภัย ระบบ Streaming โดยวันนี้ ได้ เชิญ พล...สุเทพ เดชรักษา อดีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และปัจจุบันเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (..) และนางสาวทิพย์ธิดา กสิวัตร ผ..ส่วนมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในการให้ความรู้


 


สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ศาลทั่วประเทศจะเข้าร่วมการบรรยายผ่านระบบ Streaming  ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมรับฟังผ่านระบบดังกล่าว 277 หน่วย จำนวนบุคลากร ที่ร่วมรับฟังการบรรยายไม่น้อยกว่า 2,000 คน
  


นายสราวุธ  กล่าวว่า  การอบรมในวันนี้  จะให้ความรู้และทักษะในการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยมีการเชิญพลตำรวจเอก สุเทพ เดชรักษา อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเป็นปัจจุบัน เป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมรวมถึงได้เชิญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานความปลอดภัย จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย  จำกัด  มหาชน  มาร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ เนื่องจาก ศาลยุติธรรม ได้นำแบบอย่างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในสนามบิน ซึ่งเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีในการเูแลความปลอดภัย  เพราะการตรวจค้น รวมถึง ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างรอบคอบปัญหาการนำอาวุธเข้ามาในบริเวณศาลก็จะไม่เกิดขึ้น

 


นายสราวุธ  ยังกล่าวเพิ่มเติม ว่า การเพิ่มอัตรากำลังตำรวจศาลได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการศาลยุติธรรม เรียบร้อย เพราะตามกฎหมายของศาล  ในการกำหนดจำนวนและตำแหน่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม และโดยความเห็นชอบของ ประธานศาลฎีกา ซึ่งขณะนี้ ทั้งคณะกรรมการศาลยุติธรรม  ข้าราชการศาลยุติธรรมและประธานศาลฎีกา  ได้ให้ความเห็นชอบแล้วและประกาศกำหนดกรอบอัตรา เจ้าพนักงานตำรวจเรียบร้อยแล้ว จากจำนวน 309 อัตรา ในปัจจุบัน  เพิ่มเป็น 1,180 อัตรา  เพื่อ กระจายไปดูแลความปลอดภัยศาลได้ทั่วประเทศ


 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: