ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ภาพรวม 7 วันรับปีใหม่ คดีจราจร 24,986 คดี เผย 3 ข้อหาทำผิดสูงสุด


ภาพรวม 7 วันรับปีใหม่ ศาลทำคดีจราจรเสร็จ 24,986 คดี "โฆษกศาลยุติธรรม" เผย 3 ข้อหาทำผิดสูงสุด เมาขับ 23,723 คน-ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต 3,879 คน-ขับรถขณะเสพยาเสพติด 344 คน ส่วนกลุ่มเยาวชนเมาขับ -ขับรถขณะเสพ


 


3 ม.ค.63 - "นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล" โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยตัวเลขสรุปยอดรวม ปริมาณคดีความผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ของกลุ่มศาลอาญา, กลุ่มศาลจังหวัด, กลุ่มศาลแขวง ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่าวงวันที่ 27 ธ.ค.62 - 2 ม.ค.63 ซึ่งรวบรวมข้อมูลสถิติโดยศูนย์ข้อมูลคดี สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรมว่า
จำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา รวมทั้งสิ้น 25,376 คดี ซึ่งพิพากษาเสร็จทั้งสิ้น 24,986 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.46


 


โดยจังหวัดที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
1.จ.นครราชสีมา 1,140 คดี
2.กรุงเทพมหานคร 1,124 คดี

3.จ.ชลบุรี 997 คดี
4.จ.เชียงใหม่ 982 คดี
5.จ.ร้อยเอ็ด 870 คดี


 


ส่วนศาลที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่
1.ศาลแขวงเชียงใหม่ 876 คดี
2.ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด 870 คดี
3.ศาลแขวงอุบลราชธานี 734 คดี
4.ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ 634 คดี
5.ศาลแขวงนครราชสีมา 619 คดี


 


สำหรับข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
1.ขับรถขณะเมาสุรา 23,723 คน
2.ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต 3,879 คน
3.ขับรถขณะเสพยาเสพติด 344 คน


 


ทั้งนี้ในส่วนสถิติความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ของกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว มีจำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 358 คำร้อง โดยข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ 1.ขับรถขณะเมาสุรา 284 ข้อหา 2.ขับรถขณะเสพยาเสพติด 63 ข้อหา 3.ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต 6 ข้อหา 4.ขับรถประมาท 2 ข้อหา


 


สำหรับผู้ต้องหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 359 คน แบ่งเป็นเพศชาย 341 คน และเพศหญิง 18 คน ซึ่งผลการตรวจสอบการจับนั้นชอบด้วยกฎหมายทั้ว 359 คน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: