ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ภาค 1 ตรวจวัดไข้โควิด-19 ข้าราชการ-บุคคล ให้เข้า-ออกพื้นที่ทางเดียว


กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ได้จัดมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ออกมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยของข้าราชการตำรวจและไม่ให้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 จึงให้กำหนดมาตรการในการป้องกันก่อนขึ้นอาคารที่ทำการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ดังนี้1.การขึ้นอาคารที่ทำการ ภาค 1 ของข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย รวมทั้งผู้มาติดต่อราชคาร ให้ไช้ประตูทางขึ้นด้านหน้าที่ทำการเพียงประตูเดียว โดยให้ปิดประตูทางขึ้นและประตูทางขึ้นด้านห้องสมุด)ที่ทำการภาค 1 ด้านหลังทุกด้าน (ประตูด้านข้างศูนย์วิทยุเอราวัณและประตูทางขึ้นด้านห้องสมุด)
2.ก่อนขึ้นอาคารที่ทำการ ทุกครั้งให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
3. ต้องได้รับการตวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นอาคารที่ทำการเมื่อผ่านการตรวจให้ติดสติ๊กเกอร์ไว้ตลอด เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า ผ่านการตรวจแล้ว หากผู้ใดตรวจวัดอุณหภูมิ มีไข้มากกว่า 37.5 องศาเชลเชียสให้งดขึ้นอาคารที่ทำการ ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
4. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายร้อยตำรวจเวรรักษาการณ์ๆ และนายสิบตำรวจเวร ๆทำหน้าที่ตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกราย ก่อนขึ้นอาคารที่ทำการ ภาค1 ผู้ที่ผ่าน

การตรวจคัดกรองให้ติดสติ๊กเกอร์ ไว้ที่กระเป้าเสื้อด้านขวา หรือในที่ที่เหมาะสม ให้เห็นเด่นชัดโดยเริ่มทำการตรวจคัดกรอง เวลา 06.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น.ของทุกวัน หากตรวจพบผู้ใดวัดอุณหภูมิร่งกายแล้วมีใช้มากกว่า 37.5 องศาเชลเชียส ให้แจ้งงดขึ้นอาคารที่ทำการ เพื่อไปพบแพทย์ พร้อมทั้งให้บันทึกชื่อ - ชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ในสมุดการตรวจประจำวันและรายงานนายตำรวจเวรอำนวยการชั้นผู้ใหญ่ทราบทันที5. ให้ ฝอ.4 บก.อก.ภ1 ดำเนินการ ดังนี้
5.1. จัดทำสติ๊กเกอร์สำหรับติดหน้าอก ส่งมอบให้นายร้อยตำรวจเวรรักษาการณ์
5.2. จัดเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือก่อนขึ้นอาคารที่ทำการตั้งไว้บริเวณด้านหน้าทางขึ้นอาคารที่ทำการ ภาค1
5.3. จัดหากุญแจปิดประตูด้านหลัง และให้ส่งมอบกุญแจประตูให้นายร้อยตำรวจเวรประจำวัน เก็บรักษาไว้ที่ห้องเวรประชาสัมพันธ์


ทั้งนี้ ให้ ผกก.ทุก ฝอ. แจ้งกำชับข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนายรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันที่19 ม.ค.63 เป็นต้นไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: