ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สธ.แถลงผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตอีก 3 รายโคม่า 23 คน


 


   นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 30 มี.ค. 63 ระบุว่า วันนี้ ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวน 136 คน ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสะสมขณะนี้ อยู่ที่ 1,524 คน แบ่งเป็นคนไทย 1,297 คน และ ต่างชาติ 227 คน ทั้งหมดกระจายอยู่ใน 59 จังหวัดทั่วประเทศ มากสุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือเชียงใหม่ และ สมุทรปราการ ตามลำดับ ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิต ล่าสุดพบมีเพิ่มอีก 2 คน เป็นชายชาวไทยอายุ 54 ปี มีประวัติเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลยะลา รายที่ 2 เป็นหญิงไทย อายุ 56 ปี มีภาวะปอดอักเสบ เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม ปัจจุบันอยู่ที่ 9 ราย สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ในรพ. ล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้น 1,388 คน จำนวนนี้ อาการหนักอยู่ในภาวะวิกฤติต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิด จำนวน 23 คน โดยในวันนี้ มีผู้ป่วยรักษาหาย เดินทางกลับบ้านได้ 16 คน รวมผู้ป่วยกลับบ้านทั้งหมด 127 คนสำหรับผู้ป่วยใหม่ที่พบ 136 คน วันนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม


กลุ่มแรกคือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ จำนวน 71 ราย ได้แก่ กลุ่มสนามมวย 2 ราย,


กลุ่มสถานบันเทิง 10 ราย และ กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว 59 ราย


กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 59 ราย เป็น กลุ่มที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 21 ราย กลุ่มผู้ทำงาน,อาศัยในสถานที่แออัดต้องใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ 15 ราย, กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย รวมมีบุคลากรทางการแพทย์ป่วยทั้งหมด 21 คน, กลุ่มที่ไปสถานที่แออัด 3 ราย, กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสาธารณะ 4 ราย และกลุ่มอื่นๆ ตามเกณฑ์เฝ้าระวัง เช่น ปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ 14 ราย


และกลุ่มที่ 3 ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 6 ราย 


ขณะที่นายแพทย์วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการกระจาย จัดสรร ส่งหน้ากากอนามัย, N95 รวมถึงเวชภัณฑ์ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เพียงต่อความต้องการของในการดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกพื้นที่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: