ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

โคราชยังเข้ม! ออกคำสั่งผู้ที่มาจาก 10 จังหวัดนี้ ต้องกักตัว


 


   นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ออกประกาศเรื่อง "มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีสาระสำคัญในประกาศดังกล่าว ระบุว่า ด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ จ.นครราชสีมา ณ วันที่ 1 ..2563 พบผู้ติดเชื้อ 19 ราย รักษาหายแล้ว 13 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต

เนื่องจากมีวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่ 1 ..2563 ติดต่อกันหลายวัน ซึ่งเกรงว่าจะมีการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จ.นครราชสีมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค และมิให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จึงสมควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติม สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จ.นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 ..2563 ดังนี้1.ให้ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จ.นครราชสีมาทุกคนต้องรายงานตัวกับอาสาสมัครสารสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ผู้นั้นมาพัก ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เดินทางมาถึงที่พัก แล้วให้ อสม.รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว2.ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด 1.กทม. 2.ภูเก็ต 3.นนทบุรี 4.ยะลา 5.สมุทรปราการ 6.ชลบุรี 7.ปัตตานี 8.สงขลา 9.เชียงใหม่ และ 10.ปทุมธานีทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พัก เป็นเวลา 14 วัน


ทั้งนี้ หากเดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว รวมทั้งการสังเกตอาการ โดยคำนึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม หากมีความจำเป็นต้องให้กักตัว ให้ออกคำสั่งกักตัวโดยเร็ว หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัวไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: