ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ปิดล้อมสามเหลี่ยมทองคำลุ่มน้ำโขง ตัดเส้นทางผลิตยาเสพติด


รอบ6เดือนประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ยึดยาบ้ากว่า 261 ล้านเม็ด ไอซ์ 9 ตัน สารตั้งต้น 8.6 ตัน เคมีภัณฑ์อีกกว่า 495 ตัน ลิดรอนการผลิตยาบ้า 5,000 ล้านเม็ด ไอซ์เกือบ 250 ตัน โดยนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าวว่าจากนโยบายการแก้ไขปัญยาเสพติดเชิงรุกของรัฐบาล พบว่า 6 ประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วย จีน เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย ได้เริ่มปฏิบัติการ ปราบปรามยาเสพติด พบว่าในช่วง ระยะเวลา 6 เดือน มีความคืบหน้าและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยสมาชิกทั้ง 6 ประเทศได้เปิดปฏิบัติการในพื้นที่ของตนเองรวมทั้งสิ้น 5,686 ครั้ง จับผู้ต้องหา 6,920 คน ยึดยาบ้า 261,961,368 เม็ด ไอซ์ 9,143.3 กก. เฮโรอีน 1,395.6 กก. เครื่องอัดเม็ดยาบ้า 17 เครื่อง หัวตอกยาบ้า 1,134 ชิ้น อุปกรณ์การผลิตอื่น 2,275 รายการ สารตั้งต้น 8.6 ตัน กาเฟอีน 7.2 ตัน และเคมีภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ 495.6 ตันสำหรับแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 เป็นความสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางที่เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ตั้งแหล่งผลิต ซึ่งทางการเมียนมาได้ปฏิบัติการทั้งการเข้าทำลายแหล่งผลิต การตรวจค้นที่พักเก็บยาเสพติด เคมีภัณฑ์/สารตั้งต้น และอุปกรณ์การผลิต รวมถึงการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้นอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณสารตั้งต้น/เคมีภัณฑ์ที่ยึดได้ภายใต้ปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ประมาณการว่าสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านเม็ด หรือไอซ์มากกว่า 248 ตัน หรือเฮโรอีน 198 ตัน ซึ่งเท่ากับไทยและประเทศสมาชิกมีส่วนในการทำให้ยาเสพติดปริมาณ มหาศาลไม่สามารถผลิตขึ้นและส่งออกมาจากแหล่งผลิตได้ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: