ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ทำ MOU ด้านวิชาการ ร่วม สขค. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย


สถาบันอนุญาโตตุลาการ ทำ MOU ด้านวิชาการ ร่วม สขค. เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย


     วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) ที่ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลอาญา ชั้น 12 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการและการประชาสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม กับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า


     โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ การจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้าและการอนุญาโตตุลาการ และให้ความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุง กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูล ความเห็น เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และสนับสนุนกระบวนการด้านการอนุญาโตตุลาการ     ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การพิจารณาคดีการแข่งขันทางการค้าและการอนุญาโตตุลาการ การคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจโดยทั่วไปมีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจและสังคมในองค์รวมต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: