ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ศาลอาญาเปิดห้องเก็บสำนวนคดีแดง เพิ่มระบบความปลอดภัย
  วันนี้ (16 ก.ย.) เวลา 10.30 น. นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเป็นประธานในพิธีเปิดห้องเก็บสำนวนคดีแดง ณ ชั้น 1 อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก สำหรับการแก้ไขปรับปรุงห้องเก็บสำนวนคดีแดง ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากอาคารศาลอาญาสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 มีอายุการใช้งานมานานเป็นเวลา 23 ปี ทำให้มีสภาพทรุดโทรมผุผัง ห้องเก็บสำนวน  คดีแดงดังกล่าวเป็นพื้นที่เก็บสำนวนคดีที่ถึงที่สุดแล้วจำนวนมากกว่า 1 แสนคดี บางสำนวนอยู่ระหว่างรอ การปลดเผา ประกอบกับศาลอาญา เป็นศาลที่มีเขตอำนาจครอบคลุมทั่วประเทศ และมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ ทำให้มีคดีและเอกสารสำนวนที่คู่ความอ้างส่งศาลเป็นจำนวนมาก พื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่และสถานที่จัดเก็บเอกสารหรือสำนวนจึงไม่เพียงพอก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัย        


อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา จึงมีนโยบายให้ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บสำนวนคดีแดงดังกล่าว  โดยมอบหมายให้ นายพิศิษฐ์ วิริยะพาณิชย์ และ นายสุรจิตร เปลี่ยนขำ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการปรับปรุงดังกล่าว โดยมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้แก่ ระบบบัตรคิวอัตโนมัติและตู้กดบัตรคิวแบบสัมผัสหน้าจอลิฟต์ส่งเอกสาร (DUMBWAITER LIFT)  ระบบประกาศภายในเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ค้นหาสำนวนคดี (Intercom) ระบบควบคุมประตูทางเข้า-ออก (Access Control) แบบ KEY CARD ระบบควบคุมสัญญาณเตือนภัย ระบบแสตมป์เวลาอัตโนมัติ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ แบบไนโตรเจน (N2) เข้ามาช่วยเพื่อให้การจัดเก็บสำนวนคดีเป็นไปโดยเรียบร้อยได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์สูงสุดในการให้บริการประชาชน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: