ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ไมค์ จาดนอกบุกกระทรวงการคลัง ขอลดงบสถาบันฯและงบกองทัพ


ที่บริเวณหน้าประตูทางเข้ากระทรวงการคลัง นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์ ระยอง แกนนำม็อบคณะราษฎร นำกลุ่มมวลชนกว่า 50 คน เดินทางมายื่นจดหมายเปิดผนึกจากคณะราษฎรถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่องขอให้ลดงบสถาบันพระมหากษัตริย์และงบกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามฉุกเฉิน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 2


 


เมื่อมาถึงบริเวณหน้าประตูทางเข้ากระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้ปิดประตูไม่ให้ไมค์และกลุ่มมวลชนเข้าไปยื่นหนังสือ จึงมีการเจรจาต่อรองกันขึ้นโดยกลุ่มมวลชนบางส่วนพยายามกดดันให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เปิดประตู ซึ่งบรรยากาศค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายเล็กน้อย กระทั่งต่อมาได้มีตัวแทนกระทรวงการคลัง คือ นางสาวเฉลิมรัตน์ อิ่มนุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง เป็นตัวแทนรับเรื่อง ขณะเดียวกันต่างก็มีประชาชนบางส่วนแสดงความเห็นว่า “ไมค์” เอาอำนาจส่วนไหนมาร้องขอให้โยกงบประมาณ เนื่องจาก รัฐบาลก็มีการจัดสรรไว้อยู่แล้ว


 


หลังจากนั้น “ไมค์” ได้พูดประกาศผ่านไมค์โครโฟนว่า คณะราษฎร ต้องการมายื่นหนังสือให้กระทรวงการคลัง ทบทวนเรื่องการเยียวยาประชาชนอย่างเท่าเทียม หากตัดลดและโยกย้ายงบประมาณที่ไม่จำเป็น รวมกับงบประมาณที่คงเหลือจาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ให้มีงบประมาณเพียงพอเยียวยาประชาชนอย่างถ้วนหน้า พร้อมทั้งนำเข้าและกระจายนำเข้าวัคซีนโควิด-19 แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมไปถึงลดหรืออุดหนุนค่าครองชีพของประชาชนเป็นเวลา 3 เดือนข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: