ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

กฟภ.ขยายเวลาชำระเงินค่าไฟฟ้าช่วยน้ำท่วมอีก 3 เดือน


กฟภ.ขยายเวลาชำระเงินค่าไฟฟ้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมออกไปอีก 3 เดือน แถมงดเก็บเงินค่าดอกเบี้ยไม่งดจ่ายฟ้า
นายสุชาติ โชติกธีรกุล ผอ.กองการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กล่าวว่า กฟภ. ขยายเวลาการชำระเงินค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัยออกไปอีก 3 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัย โดยไม่เรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ยและไม่งดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้พื้นที่ประสบอุทกภัยในช่วงที่มีการขยายระยะเวลาการชำระด้วยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยหรือกิจการขนาดเล็ก และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดกลางหรือกิจการขนาดใหญ่หรือกิจการเฉพาะอย่างซึ่งกรณีผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยของ กฟภ.ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่ครบกำหนดระยะเวลาการชำระเงินระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2554 จะไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือหักจากบัญชีธนาคารหรือบัญชีบัตรเครดิตตามที่ครบกำหนดชำระเดิม แต่สามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าได้ภายในระยะเวลาที่ขยายออกไป 3 เดือนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขยายเวลาการชำระเงินค่าไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ประสบอุทกภัย หรือ PEA Call Center 1129
กลับไป ด้านบน

Thaiza update: