ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

คนไทยส่วนใหญ่คาดราคาทองคำน่าจะเพิ่มขึ้น


นิด้าโพล เผย คนไทยส่วนใหญ่ คาด ราคาทองคำน่าจะเพิ่มขึ้น ควรสะสมเก็งกำไร
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็น ของประชาชน เรื่อง “คนไทยคิดอย่างไร กับราคาทองคำ ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2556 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับราคาทองคำที่ปรับตัวลด ลงมาอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมการซื้อทองคำของประชาชน พบว่าช่วงที่ราคาทองคำตกในขณะนี้ ประชาชนร้อยละ 88.00 ระบุว่า ไม่ได้ซื้อทองคำเก็บไว้ มีเพียงร้อยละ 12.00 ที่ซื้อเก็บไว้ โดยในจำนวนของผู้ที่ซื้อ เหตุผลส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.01 เพราะเป็นราคาที่ถือว่าถูก เกรงว่าราคาอาจจะกลับมาสูงขึ้นอีก ร้อยละ 44.37 ซื้อเก็บไว้สวมใส่เป็นเครื่องประดับ ร้อยละ 18.54 ต้องการซื้อเก็บไว้เก็งกำไร โดยร้อยละ 52.24 ระยุว่า ยังไม่มีแผนที่จะซื้อทองเก็บไว้ ร้อยละ 32.16 มีแผนที่จะซื้อทั้งนี้ พบว่า ร้อยละ 65.28 เห็นว่า ทองคำยังคงเป็นทรัพย์สินที่ควรสะสมไว้เก็งกำไร เพราะทองคำมีมูลค่าอยู่ ในตัว สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ในระยะยาวราคามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ร้อยละ 19.04 เป็นทรัพย์สิน ที่ไม่ควรสะสมไว้เก็งกำไร เพราะราคาไม่แน่นอน มีความเสี่ยงและกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควรซื้อที่ดิน หรือถือเงินสดไว้น่าจะดีกว่า โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.96 ระบุว่า ราคาทองคำน่าจะเพิ่มขึ้น รองลงมาร้อยละ 18.48 ระบุว่า น่าจะลดลง
กลับไป ด้านบน

Thaiza update: