ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

พลังงาน เผย ยอดใช้แก๊สโซฮอล์พุ่ง

 

กระทรวงพลังงาน เผย ยอดใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์พุ่ง คาด E20 เติบโตช่วงปลายปี

 


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2556 พบว่า ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 โดยกลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 อยู่ที่ 22.5 ล้านลิตรต่อวัน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ตั้งแต่มีการยกเลิกจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ส่งผลให้การใช้เอทานอลปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 94 อยู่ที่ 2.5 ล้านลิตรต่อวัน และทำให้ปริมาณการใช้แก๊สโซฮอล์ ได้ปรับเพิ่มขึ้นทุกเดือนมากถึงร้อยละ 77 อยู่ที่ 20.2 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนกลุ่มดีเซลหมุนเร็วและ LPG ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 อยู่ที่ 59.6 ล้านลิตรต่อวัน และ 20.3 พันตันต่อเดือน ตามลำดับ ส่วน NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 อยู่ที่ 8.4 ล้านกิโลกรัมต่อวัน ขณะที่กลุ่ม E20 เป็นกลุ่มที่เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 2.6 ล้านลิตรต่อวัน โดยคาดว่าช่วงปลายปีจะเติบโตขึ้นอยู่ที่ระดับ 3 ล้านลิตรต่อวัน จากการที่กลุ่มบริษัทได้เริ่มทยอยจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม การนำเข้าเชื้อเพลิงในช่วง 6 เดือนแรก ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2 อยู่ที่ 956 พันบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นมูลค่า 562 พันล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันร้อยละ 13 ซึ่งเป็นผลจากการนำเข้าน้ำมันดิบลดลงร้อยละ 3 อยู่ที่ 880 พันบาร์เรลต่อวัน
 
ราคาน้ำมันวันนี้  
กลับไป ด้านบน

Thaiza update: