ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ไทยพาณิชย์ วิเคราะห์เงินเฟ้อธันวาคม 2557 ลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี

ไทยพาณิชย์ วิเคราะห์เงินเฟ้อธันวาคม 2557 ลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี

 

ข่าวเศรษฐกิจ ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์เงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคมชะลอตัวลงต่ำสุดในรอบ 5 ปีมาอยู่ที่ร้อยละ 0.6 โดยกระทรวงพาณิชย์ประกาศอัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคม 2557 โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.6 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวลงกว่ากึ่งหนึ่งจากระดับร้อยละ 1.26 ในเดือนพฤศจิกายน และนับเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปลายปี 2552 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.69 เร่งตัวขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 1.6 ในเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานตลอดทั้งปีอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.9 และ 1.6 ตามลำดับ

     ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงเป็นปัจจัยหลักของการชะลอตัวของเงินเฟ้อ โดยเงินเฟ้อด้านพลังงานของเดือนธันวาคมลดลงถึงร้อยละ 7.4 ตามภาระค่าใช้จ่ายด้านราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลที่ปรับลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.2 นอกจากนี้ ต้นทุนค่าขนส่งที่ลดลงยังส่งผลให้เงินเฟ้อในส่วนของอาหารสดชะลอลงเหลือเพียงร้อยละ 1.88 มีผลผลิตทางการเกษตรที่ยังคงเข้าสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปี ราคาอาหารสดมีราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.89

     เงินเฟ้อพื้นฐานเร่งตัวขึ้นเล็กน้อย จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมากขึ้นช่วงปลายปี ถึงแม้เงินเฟ้อพื้นฐานในส่วนของอาหารปรุงสำเร็จเดือนธันวาคมจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง จากผลทางอ้อมของราคาน้ำมันที่ทำให้ต้นทุนการประกอบอาหารลดลง แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงเร่งตัวขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ค่าเช่าที่พักอาศัย และต้นทุนการก่อสร้างที่พักอาศัยที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน

     ทั้งนี้ ราคาอาหารปรุงสำเร็จในช่วงปีที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 4.7 ถึงแม้ระดับราคาสินค้าโดยรวมตลอดทั้งปีจะมีราคาสูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 1.9 (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป) แต่หากพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอาหารจะพบว่า ราคาอาหารสำเร็จรูปตลอดปี ทั้งเพื่อการบริโภคในบ้านและนอกบ้านปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งประเด็นที่ต้องจับตามองในปี 2558 นี้ คือการขึ้นราคาแก๊สหุงต้มตามนโยบายการปฏิรูปพลังงาน ซึ่งอาจกดดันให้ราคาอาหารสำเร็จรูปเร่งตัวขึ้นและกลายเป็นภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้อีกครั้ง

     นอกจากนี้เงินเฟ้อยังไม่มีปัจจัยกดดันให้เร่งตัวได้มากนัก เนื่องจากทิศทางราคาน้ำมันซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดอัตราเงินเฟ้อ น่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำไปตลอดปี 2558 ผนวกกับการบริโภคภาคครัวเรือนที่ยังไม่มีปัจจัยเสริมทางเศรษฐกิจที่จะสร้างแรงกระตุ้นต่อราคาสินค้า จึงคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปี 2558 จะชะลอลงจากปี 2557 มาอยู่ที่ร้อยละ 1.7 และ 1.4

ที่มา...จส. 100

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: