ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผย ขยายระยะเวลารับจำนำข้าวไปถึงก.ย.59

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผย ขยายระยะเวลารับจำนำข้าวไปถึงก.ย.59


 


ข่าวเศรษฐกิจ นางชุติมา บุญยประภัคร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติขยายระยะเวลาการรับจำนำข้าวจากรัฐบาลชุดเดิมออกไปถึงเดือนกันยายน 2559 ซึ่งยังมีข้าวเหลืออยู่ในคลังที่ระบายไม่หมด จึงจำเป็นต้นขยายเวลาออกไป

     นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร สหกรณ์ชุมชนรวมถึงโรงสีชุมชน โดยจะนำข้าว 2 หมื่นตัน ไปใช้ในโครงการธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ และนำรายได้ไปสร้างประโยชน์ให้ชุมชน

     ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติข้าว 2 หมื่นตัน มาใช้ในโครงการดังกล่าวรวมถึงโครงการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำเรื่องความโปร่งใสและควรเป็นมาตรฐานการส่งออก โดยทางกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมข้าวถุงจะเป็นผู้ควบคุมบริษัทที่เข้ามาดูแลโครงการนี้


     นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้สำรวจในสหกรณ์ต่างๆที่มีควาต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยเบื้องต้นมีการแจ้งความจำนงมาแล้วจำนวน 149 และกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการเพื่อส่งข้าวให้กระทรวงเกษตรฯ ที่จะหาสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ โดยจะข้าวที่บรรจุถุง 2 กิโลกรัม พร้อมระบุฉลากว่าเป็นโครงการเพื่อชุมชนในราคาย่อมเยาว์ ราคาเดียวกันทั่วประเทศและในปริมาณที่จำกัด เพื่อไม่ให้กระทบกับตลาดทั่วไป ซึ่งจะวางจำหน่ายกลางเดือนสิงหาคมนี้

     ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน ได้เสนอสองมาตรการ ได้แก่ ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละสาม ที่จะไปซื้อข้าวจากตลาดเพื่อมาเก็บสต๊อกไว้ เพื่อให้ราคาข้าวในตลาดสูงแล้วดึงข้าวออกมา โดยจะซื้อ 3 ล้านตัน ใช้งบกว่า 350 ล้านบาท ซึ่งจะใช้งบเหลือจากคราวที่แล้ว และทำตลาดนัดข้าวเปลือกตามจังหวัดต่างๆ 56 จังหวัด เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรมีทางเลือกในการขายและได้ราคาดีกว่า

     อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้อนุมัติตามที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและหกรณ์ (ธกส.) เสนอ โดยมี โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวให้กับสหกรณ์ โครงการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ใหับกับเกษตกร ร้อยละ 3 ซึ่งวงเงินกู้จะมีรายละเอียดอีกครั้ง แลโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกเกษตรกรในภาคอีสานและเหนือ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: