ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

กรุงเทพโพล ชี้เศรษฐกิจย่ำแย่ ราคาสินค้ากระทบความเป็นอยู่

ข่าวเศรษฐกิจ กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “เศรษฐกิจระดับครัวเรือนเป็นอย่างไร ในปัจจุบัน” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค.ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 1,143 คน พบว่าประชาชนร้อยละ 42.1เห็นว่าเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันย่ำแย่กว่าเดิม รองลงมาร้อยละ 38.4 เห็นว่าแย่เหมือนเดิม และร้อยละ 19.5 เห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ขณะที่ประชาชนร้อยละ 63.1 ระบุว่าราคาสินค้าในปัจจุบันมีผลกระทบกับชีวิตประจำวัน ขณะที่ร้อยละ 36.9 ระบุว่าไม่กระทบ

        เมื่อถามถึงรายได้ในแต่ละเดือนว่าเพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 42.8 ระบุว่ามีรายได้พอดีกับค่าใช้จ่าย จึงไม่มีเงินเก็บออม รองลงมาร้อยละ 37.5 ระบุว่ารายได้ไม่เพียงพอ ต้องกู้ ต้องหยิบยืม และมีเพียงร้อยละ 19.7 ที่ระบุว่ามีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีเงินเก็บออม ส่วนความเครียดกับเรื่องการเงินของครอบครัวในปัจจุบันพบว่า ประชาชนร้อยละ 59.5 ระบุว่าไม่เครียด ขณะที่ร้อยละ 40.5 ระบุว่าเครียด


        เมื่อให้เปรียบเทียบสำนวนไทยกับสภาพการเงินในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.8 ระบุว่าสภาพการเงินของตนเองตรงกับสำนวน “พออยู่พอกิน” รองลงมาร้อยละ 29.4 ตรงกับสำนวน “ชักหน้าไม่ถึงหลัง” และร้อยละ 1.4 ระบุตรงกับสำนวน “อดมื้อกินมื้อ” และ“เหลือกินเหลือใช้”

        ส่วนความเห็นต่อการบริหารเศรษฐกิจที่ผ่านมาของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้น ประชาชนร้อยละ 71.3 ระบุว่า “รัฐบาลทำดีที่สุดแล้ว” รองลงมา ร้อยละ 17.4 ระบุว่า “น่าผิดหวัง” ที่เหลือร้อยละ 11.3 ระบุว่า “ดีกว่าที่คาดหวังไว้"

        เมื่อถามถึงความคาดหวังที่มีต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่าร้อยละ 49.7 ระบุว่ารู้สึกมีความหวัง รองลงมาร้อยละ 40.5 ระบุว่ารู้สึกเฉยๆ และมีเพียงร้อยละ 9.8 เท่านั้นที่ระบุว่า รู้สึกสิ้นหวัง.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: