ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ธนาคารออมสิน เปิดตัว “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ให้กูสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท


เป็นมาตรการช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด ธนาคารออมสิน เปิดตัว “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ตามติครม. ลุยปล่อยกู้เติมสภาพคล่องพ่อค้าแม่ค้า-ผู้มีอาชีพอิสระ-คนมีรายได้ประจำ ถูกกระทบจากCovid-19 ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท เผยเงื่อนไข ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน และปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) วงเงิน 20,000 ล้านบาท ที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการปล่อยกู้ไปเมื่อเดือนเมษายน 2563 ซึ่งธนาคารอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 1,012 ล้านบาท และยังมีวงเงินสินเชื่อคงเหลืออยู่อีกจำนวน 18,988 ล้านบาท

วิธี กู้เงินออมสิน สินเชื่อเสริมพลังรากฐาน

ธนาคารออมสิน ได้ปรับปรุงแนวทางช่วยเหลือแก่ประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม เห็นควรปรับปรุงการดำเนินโครงการด้วยการจัดสรรวงเงิน 10,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมที่เหลืออยู่ นำมาปล่อยกู้ผ่าน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขการกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และบุคคลในครอบครัว
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน
วิธีขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

เข้าเว็บไซต์ ธนาคาร เพื่อลงทะเบียนสินเชื่อ คลิก
- ลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
- ลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
- เลือกประเภทสินเชื่อ ผู้ได้รับผลกระทบ ที่มีอาชีพอิสระ หรือ รายได้ประจำ
- อ่านข้อมูลเอกสารใช้ในการกู้ แล้วคลิก "ลงทะเบียน"

สินเชื่อ เสริมพลังฐานรากเลือกวิธีลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
กรอกรายละเอียด ข้อมูล อ่าน "ข้อความตกลงยินยอมในการสมัครเข้า สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ติ๊กเครื่องหมายถูก แล้วคลิก "ยืนยันตามข้อตกลง"


https://www.gsb.or.th/personals/loanspt/


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: