ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ธ.ก.ส. ดันเกษตรกรทำประกันโคนม ค่าเบี้ยตัวละ 810บาท

ประกันโคนม


         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในเวลานี้ทาง ธ ก.ส. กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม มีนโยบายให้การสนับสนุนเกษตรกรลดความเสี่ยงเกี่ยวกับกลไกการผลิต เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านการเงินให้ผู้ประกอบอาชีพนี้ ด้วยการจัดทำประกันภัยโคนม ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือช่วยบรรเทาความเสียหาย ของเกษตรกรที่ทำฟาร์มโคนม ที่มีสาเหตุมาจากการตายของโคนม ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ ให้สามารถประคับประคองตัวเองได้ และมีเงินทุนสำรองในการดำเนินกิจการใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งมีบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย


   สำหรับการคิดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยจะอยู่ที่ตัวละ 810 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแล้ว) โดยจะให้ความคุ้มครองที่มีสาเหตุการตายอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยของโคนมตัวละ 30,000 บาท การตายด้วยอุบัติเหตุ ตัวละ30,000 บาท และการตายจากเหตุการณ์ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม และลมพายุ ตัวละ 30,000บาท ระยะเวลาในการรอความคุ้มครอง 30 วันแรกนับตั้งแต่วัน ขอเอาประกันภัย ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ด้านคุณสมบัติ ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยง โคนม และโคนมที่ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคหรือไม่เจ็บป่วยในขณะที่กรมธรรม์เริ่มมีผล อีกทั้งยังต้องมีใบรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย์ อายุโคนมในระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือน – 8 ปี และทำการขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การจัดทำประกันภัยโคนมได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561 โดยมีจำนวน โคนมที่อยู่ในความดูแลของประกันภัยทั้งหมด 1,283 ตัว ส่วนจำนวนเงินที่ขอเอาประกันมีกว่า952,548 บาท และมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินไปแล้วกว่า 577,500 บาท เกษตรกรที่มีความสนใจเกี่ยวกับประกันโคนม สามารถเข้ามาติดต่อด้วยตนเองได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ นับตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป


   อย่างไรก็ตามการจัดทำผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยโคนมในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์หลักของ ธ.ก.ส .นั่นก็คือ เพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ทั้งในช่วงสถานการณ์ปกติ และในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โควิด-19


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: