ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ธ.ก.ส. ยื่นมือช่วยเกษตรกร เคลียร์หนี้นอกระบบ

ธ.ก.ส.


 


    ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ รายงานว่า นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) เปิดเผยว่า ในเวลานี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รอบ3 กระจายตัวอย่างต่อเนื่อง และรุนแรงกว่ารอบอื่นๆ ที่ผ่านมา นอกจากจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากประชาชนบางส่วนต้องว่างงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ เป็นเหตุให้รายได้ลดลง หรือไม่มีรายได้ จนนำไปสู่การเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งมักจะมีปัญหาตามมาภายหลัง เพราะฉะนั้น ธ... จึงได้เปิดโครงการเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร ที่กำลังเผชิญปัญหาดังกล่าว จำนวน 3 โครงการ อันได้แก่โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน  สำหรับการชำระหนี้นอกระบบที่มาจาก เกษตรกรลูกค้า , คู่สมรส บุตร, บิดา มารดา ของเกษตรกรลูกค้าหรือของคู่สมรสซึ่งอยู่ในความดูแลของเกษตรกรลูกค้ารายละไม่เกิน 100,000 บาท กรณีต้องการสงวนที่ดินทำกินที่ลูกหนี้ใช้ที่ดินในการจำนองรายละไม่เกิน 150,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ 10 ปี สูงสุดไม่เกิน 12 ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองสินเชื่อหากเสียชีวิตรายละไม่เกิน 100,000 บาท และการคืนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 30 ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้
โครงการสินเชื่อชำระดีมีวงเงิน Smart Cash กลุ่มลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ที่ชำระหนี้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและมีเหตุสมควรต้องใช้เงินฉุกเฉิน และ เพื่อป้องกันการสร้างหนี้ นอกระบบของลูกค้า จึงได้ช่วยเหลือทุนหมุนเวียน ผ่านบัตร ATM ตามเงินต้นกู้ที่ได้รับชำระหนี้ตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR + 0 - 3 ต่อปี ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน เริ่มนับจากวันกู้ รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ผ่านการคุ้มครองสินเชื่อหากเสียชีวิต รายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยเกษตรกรลูกค้าที่มีความประสงค์กู้สินเชื่อสามารถติดต่อผ่าน LINE Official BAAC Family
โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้  สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับลูกค้าผู้กู้สินเชื่อตามโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ  นำไปประกอบอาชีพเสริม จากการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ และ ทักษะผ่านหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน รายละไม่เกิน 50,000 บาท เดือนที่ 7 เป็นต้นไปMRR ร้อยละ 6.50 ต่อปี ( MRR ปัจุบัน) ระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 10 ปี

  อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 50,634 ราย  ซึ่งทุกโครงการเป็นไปตามพันธกิจของธนาคาร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: