ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของจังหวัดลำปางกิจกรรม : เสริมสร้างจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "จัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี 2561"

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน กำหนดจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง พบกับการแสดงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่แห่งวีรกษัตริย์ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช"ประกอบแสง สี เสียง โดยนักแสดงกิตติมศักดิ์ พันเอก วันชนะ สวัสดี รับบทเป็นพระนเรศวรมหาราช และ นางสาวจงกลณี สถิรอัศวนันท์ รับบทเป็นพระสุพรรณกัลยา รวมทั้งนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา กว่า 100 คน  และช้าง ม้า จากวังช้างอยุธยาแลเพนียด   ฉากเนื้อหาการแสดง จะมีความเกี่ยวพันธ์ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับจังหวัดลำปาง ตามประวัติศาสตร์พระองค์ทรงตรัสต่อเจ้าเมืองเขลางค์นครว่า


 " เขลางค์นครคู่สุราลัย  ทั้งพงไพรทัศนาอยู่อาศัย จงเจริญรุ่งผลทวีสุขที่ใจ  จงเกรียงไกรสุขสันต์นิรันดร " นอกจากนี้ยังมีฉากที่สำคัญ อาทิ ฉากยุทธหัตถี ฉากพระแสงดาบคาบค่าย   และฉากสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของจังหวัดลำปาง เสริมสร้างจิตสำนึกการเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ให้ประชาชนตระหนักรู้สำนึกรักหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิด   รับทราบวีระกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์นักรบไทย ที่มีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เสียสละเพื่อชาติ  รวมทั้งเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ให้ประชาชนเกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  เพื่อนำไปสู่ความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง ตลอดจนเป็นการเทิดพระเกียรติในพระมหาวีกรรมอันหาญกล้า เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง  ซึ่งมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี รับชมฟรีตลอดงาน!  

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง 054-265011  ภายใต้การกำกับดูแลของนายศรีโรจน์  นิมมานพัชรรินทร์ , นายสุรพล  บุรินทร์ทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  และนายสมเกียรติ  ตันตระกูล ปลัดจังหวัดลำปาง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: