ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

มข. ให้บริการวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี 4 ชุมชนรอบรั้วมหา’ลัย

รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งคณาจารย์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์กว่า 20 คน ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ชุมชนโนนม่วงหมู่ 3,12,27 โดยมีชาวบ้านรอรับบริการวัคซีนอย่างคับคั่ง ณ วัดม่วงศรี ชุมชนโนนม่วง จังหวัดขอนแก่นรศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะสถาบันการศึกษาที่มียุทธศาสตร์ด้าน Culture and Care Community เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและใส่ใจต่อชุมชน ที่มีความวิตกกังวลต่อวิกฤตโรคพิษสุนัขบ้าระบาด จึงมีนโยบายป้องกันประชาชนชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยระดมสัตวแพทย์และนักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเรบีส์ไวรัส เป็นสาเหตุการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย

        ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดขอนแก่นเมื่อเดือนที่ผ่านมาตรวจพบเชื้อจำนวน 4 หัว แต่ไม่ถือเป็นพื้นที่สีแดง  เพราะได้รับความร่วมมือจากประชาชน และหน่วยงานรัฐช่วยกันรณรงค์  โดยทุกฝ่ายต่างตระหนักถึงปัญหาการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้ให้บริการวัคซีนกระจายไปยังชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง ทำให้ปัจจุบันสามารถกำจัดเชื้อได้หมดสิ้นแล้ว        นายธีรภพ ศรีทอง ชาวบ้านโนนม่วง หมู่ที่ 27 ผู้มาใช้บริการ กล่าวว่า “ปัญหาพิษสุนัขบ้ากำลังแพร่กระจายในปัจจุบัน การนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าถือเป็นความห่วงใยของมหาวิทยาลัยต่อชาวบ้านชุมชนโนนม่วง หากนำสุนัขไปฉีดวัคซีนด้วยตนเอง ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก การให้บริการฟรีจึงถือเป็นสิ่งที่ดี และอยากให้มีบริการฉีดวัคซีนฟรีเช่นนี้ในปีต่อๆไป”        โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่นสัญจรพบพี่น้องชุมชน รณรงค์สร้างสังคมน่าอยู่โดยบ้านชีวาศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ และการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อพิษสุนัขบ้าให้ สุนัขและแมว โดยโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภายใต้โครงการ KKU USR มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อสังคม “มข.ร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนเมือง” ประจำปีงบประมาณ 2561          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ ได้ฝากถึงประชาชนถึงวิธีป้องกันหากถูกกัดคือควรรีบล้างแผลด้วยสบู่ 2-3 ครั้ง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด และเช็ดบริเวณรอบบริเวณรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์ แล้วรีบไปพบแพทย์ เพื่อฉีดวัคซีนภายในวันนั้นทันทีหากเป็นไปได้ ให้จับสัตว์ตัวนั้นขังกรง และเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์อย่างน้อย 10-15 วัน ระหว่างนั้นหากสัตว์ตัวนั้นตาย ให้นำซากมาตรวจพิสูจน์เชื้อ โดยควรส่งให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น 043-221844

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: