ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ทำโครงการวางทุ่นร่องน้ำท่าเรือเกาะพะงัน เพื่อป้องกันแนวปะการัง นำร่องแผนระยะยาวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP ร่วมกับเครือข่ายดอกไม้ทะเลเพื่ออนุรักษ์เกาะพะงันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการวางทุ่นร่องน้ำบริเวณท่าเรือท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน เพื่อให้เรือที่สัญจรเข้าออกบริเวณท่าเรือเป็นไปได้อย่างสะดวก เห็นแนวร่องน้ำชัดเจนและป้องกันปะการังที่ยังมีความสมบูรณ์ในบริเวณดังกล่าวนายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP กล่าวว่าโครงการวางทุ่นฯนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาว 10 ปี ที่บริษัทวางแผนไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ท่าเรือท้องศาลา ที่อำเภอเกาะพะงัน อยู่ในความดูแลของเทศบาล แต่ละวันมีเรือเข้าออกจำนวนมาก เพราะเป็นพื้นที่หลักในการสัญจรเรือเดินทางออกจากเกาะไปสู่ฝั่ง ซึ่งบริเวณโดยรอบยังมีปะการังที่อุดมสมบูรณ์อยู่มาก ดังนั้น ราชาเฟอร์รี่ซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่ที่นี่และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนพะงัน เราจึงอยากทำโครงการที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนพะงัน โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมนี้ควบคู่ไปกับโครงการจัดการขยะภายในองค์กรทั้งที่บนเรือและบริเวณท่าเรือทุกแห่ง”กรรมการผู้จัดการ RP กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการวางทุ่นร่องน้ำฯที่ดำเนินการในครั้งนี้ ราชาเฟอร์รี่ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายดอกไม้ทะเลเพื่ออนุรักษ์เกาะพะงันและทีมอาสาสมัครนักประดาน้ำ ในการวางทุ่นจำนวน 10 ลูก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร บริเวณปากร่องท่าเรือท้องศาลาทั้ง 2 ด้าน คือด้านซ้ายและขวา รวมระยะทางประมาณ 300-400 เมตร เพื่อเป็นแนวป้องกันปะการังที่ยังอุดมสมบูรณ์ในแถบนี้และจะทำให้การเดินเรือเข้า-ออกเทียบท่าเป็นไปด้วยความสะดวกสามารถมองเห็นร่องน้ำอย่างชัดเจนจากระยะไกล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการท่าเรือและชาวพะงันในระยะยาวตลอดระยะเวลากว่า 37 ปี บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) หรือ RP ดำเนินธุรกิจเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย-เกาะพะงัน ซึ่งบริษัทฯ มุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะให้บริการดีที่สุดแก่ผู้โดยสารให้เดินทางถึงที่หมายอย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยได้เพิ่มจำนวนเที่ยวเรือในเส้นทางเกาะสมุย-เกาะพะงัน เป็นวันละ 8 เที่ยวและปรับเวลาจองตั๋วรถลงเรือล่วงหน้าให้เร็วขึ้นเป็น 3 ชั่วโมงก่อนการเดินทางจากเดิมที่ต้องจองล่วงหน้าหนึ่งวัน พร้อมเพิ่มความคล่องตัวด้วยการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการจองตั๋วผ่านทางออนไลน์โดยขณะนี้บริษัทมีกองเรือให้บริการรวม 14 ลำและมีแผนจะซื้อเรือเพิ่มอีก 2 ลำเร็วๆนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: