ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

กสทช. มอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยโครงการรู้เท่าทันสื่อประจำปี 2561

กสทช. มอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนทุนวิจัยโครงการรู้เท่าทันสื่อประจำปี 2561 เพื่อวางกรอบแนวทางให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการของ กทปส.


          
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร (คนที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงาน กสทช. ในการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. ด้านรู้เท่าทันสื่อ โดยมีนายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กทปส. (คนที่ 5 จากขวา) พร้อมด้วยตัวแทนจากภาคการศึกษา สมาคม และมูลนิธิฯ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทุนจาก กทปส. เข้าร่วมงาน โดยสำนักงาน กสทช. และ กทปส. มุ่งหวังว่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนในด้านการรู้เท่าทันสื่อจะเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อและความรอบรู้ทางดิจิทัลที่มีต่อความผูกพันและความเสี่ยงจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของประชาชน รวมถึงการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: