ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

งานแถลงข่าว “TCELS จัดประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018”

ภายในงาน Thailand Lab International 2018 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโครงการต่างๆ เพื่อผลักดันธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้  TCELS เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายในงาน Thailand Lab International 2018 (งานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล) ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561 ณ ฮอลล์ EH101-102 ไบเทค บางนา

ภายในงานนี้ TCELS นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ รวมไปถึงงานวิจัยมากมาย อาทิ ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านเซลล์บำบัด, การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยด้วยวิธี HPTLC, นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ, Genomic Medicine และ Internet of Thing (IoT), การประกวดแนวคิดธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ BIO Pitch & Partner 2018 เพื่อเปิดเวทีในการจับคู่ทางธุรกิจระหว่าง Startup กับนักลงทุน รวมถึงการประชุม Thailand Life Science Business Forum ซึ่งจะเป็นการยกระดับและพัฒนาความร่วมมือในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ และยังมีหัวข้อการประชุมและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน ร่วมงาน แถลงข่าวการจัดประชุมและนิทรรศการ Bio Investment Asia 2018 โดยผู้บริหารและวิทยากรชั้นนำจะมาร่วมบอกเล่าถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ของไทย ที่สามารถต่อยอดพัฒนาไปได้ในหลายทิศทาง อันจะนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านชีววิทยาศาสตร์ของภูมิภาค นำโดย ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มจธ., ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ ผู้อำนวยการโครงการศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , ดร.พัชราภรณ์ วงษา ผู้เชี่ยวชาญภารกิจพิเศษ จาก TCELS , ดร.ลิขิต ปรียานนท์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล , คุณถนอมเกียรติ  จันทร์จิรจิตร ผู้จัดการโครงการอาวุโส โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ชั้นสูงจาก TCELS
ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม L ชั้น 20 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: