ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

เชฟรอนและบริษัทร่วมทุนฯมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุนฯ ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 80,000 บาท ให้กับมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่ นายมนูญ แสนไม้ กรรมการมูลนิธิฯ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่ ทั้งนี้ เชฟรอนประเทศไทย และบริษัทร่วมทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท


อนึ่ง มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเยียวยาเด็กกำพร้าที่สูญเสียบิดามารดาหรือผู้นำครอบครัว จากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือจากความยากไร้ด้อยโอกาส โดยการจัดหาทุน ผู้อุปการะและส่งเสริมอาชีพในด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็กกำพร้าและครอบครัว รวมทั้งผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: