ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

โรงเรียนชายแดนไทย-เขมรเปิดเรียนตามปกติแล้ว‏

 

บรรยากาศที่บ้านภูมิซรอล จ.ศรีสะเกษ ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตตามปกติ ขณะที่โรงเรียนในพื้นที่เปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้ว

 
บรรยากาศที่บ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตตามปกติ ขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ อย่าง โรงเรียนบ้านภูมิซรอล วันนี้ เปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้ว โดยนายประเวสน์ พนมใส ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านภูมิซรอล กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียนชาย-หญิง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 370 คน ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน โรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดน จึงต้องหยุดการเรียนการสอนตามแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อความปลอดภัย เบื้องต้น ทางโรงเรียนได้หยุดการเรียนการสอน รวมวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นเวลา 4 วัน ซึ่งวันนี้ยังไม่แน่ใจว่า นักเรียนจะเดินทางเข้ามาเรียนตามปกติหรือไม่

ส่วนโรงเรียนอื่นแม้จะเปิดเรียนแล้ว แต่ผ๔้ปกครองบางคนยังกังวลสถานการณ์ และให้บุตรหลายหยุดเรียนเพื่อเฝ้าสังเกตุการณ์อีก 1-2 วัน

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: