ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

จ.พังงาประกอบพิธีเจริญชัยมงคล สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชฯลำดับที่ 20


จ.พังงา ประกอบพิธีเจริญชัยมงคล สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชฯลำดับที่ 20


ข่าวที่พระอุโบสถวัดประชุมโยธี(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.พังงาได้ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาในพระอุโบสถและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี ประธานฝ่ายสงฆ์ นายมานิต เพียรทอง ปลัดจังหวัดพังงา ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ พร้อมกันทั่วประเทศผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

     โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ท่ามกลางสังฆมณฑล ซึ่งพร้อมด้วยกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค และ เจ้าคณะจังหวัดต่างๆ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องจากตำแหน่ง สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีความสำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติในตำแหน่งที่มีความสำคัญและเชิดชูพระพุทธศาสนาสืบไปข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: