ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ประสานเจ้าของบ่อทราย ขอสูบน้ำช่วยภัยแล้งชาวนา


นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ประสานเจ้าของบ่อทราย ขอสูบน้ำช่วยภัยแล้งชาวนา


สถานการณ์ภัยแล้งขาดแคลนน้ำขยายวงกว้างขึ้นหลังชลประทานอ่างทองได้รับการจัดสันน้ำทำนา 25,000 ไร่ แต่ชาวนาอ่างทองทำนาไปแล้วกว่าแสนไร่  มีชาวนาหลายพื้นที่ไร้น้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวในนา ชลประทานต้องจ่ายน้ำสลับแบ่งปันให้เกษตรกรชาวนาสูบน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวในแปลงนา เริ่มประสบปัญหาส่งผลกระทบชาวนาที่อยู่ปลายคลองชลประทาน ทำการสูบน้ำไม่ทันชาวนาที่อยู่ต้นคลองชลประทานเริ่มเกิดปัญหาแย้งชิงน้ำ ทำให้ชาวนาที่อยู่ปลายคลองชลประทาน ต้องหาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสู้ภัยแล้ง

โดยนายปริญญา เขมชิต นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ได้ประสานไปยังบ่อทรายทวีทรัพย์ (2559)จำกัด หมู่ 2 ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อขอให้ชาวนาที่อยู่บริเวณโดยรอบและใกล้เคียงบ่อทราย มีพื้นที่ทำนาใกล้เก็บเกี่ยว ที่ประสบปัญหาน้ำชลประทานส่งมาไม่ถึงต้นข้าวเหี่ยวเฉา ได้สูบน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวในนา ไห้รอดตายหลังน้ำที่ส่งมาตามคลองชลประทานนั้นมาไม่ถึงชาวนาที่อยู่ปลายคลอง เบื้องต้นเจ้าของบ่อทรายอนุญาตให้ชาวนาได้สูบน้ำได้อย่างเต็มที่ จนกระทั้งเก็บเกี่ยวผลผลิตข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: