ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

ศาลแพ่งธนบุรี นำร่อง เปิดบริการยื่นคำฟ้อง-ส่งเอกสารคดีผู้บริโภค ผ่านระบบ e-Filing


ศาลแพ่งธนบุรี นำร่อง เปิดบริการยื่นคำฟ้อง-ส่งเอกสารคดีผู้บริโภค ผ่านระบบ e-Filing  


นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยข่าวว่า  ศาลแพ่งธนบุรี ได้เปิดการให้บริการยื่นคำฟ้องและส่งเอกสารในคดีผู้บริโภคทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยนายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิด  


      โดยนายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้ให้ศาลแพ่งธนบุรีเป็นศาลนำร่องในการให้บริการ e-Filing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางการให้บริการแก่คู่ความ สนับสนุนการพัฒนางานศาลและอำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความ อันเป็นโครงการที่จะนำไปใช้กับศาลยุติธรรมทั่วประเทศในอนาคต ศาลแพ่งธนบุรีจึงพัฒนาระบบที่มีอยู่แล้วขึ้นมาใช้กับคดีผู้บริโภคเป็นระยะแรก


     โดยกำหนดให้คู่ความสามารถยื่นคำฟ้องและส่งเอกสารในคดีผู้บริโภคทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งศาลแพ่งธนบุรีได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนะนำขั้นตอนการยื่นคำฟ้องและส่งเอกสารในคดีผู้บริโภคทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานสถาบันการเงินและทนายความแล้ว


     โดยได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ศาลแพ่งธนบุรีพร้อมแล้วที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ e-Filing มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพื่อสอดรับกับนโยบายของประธานศาลฎีกาในด้านการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก ทั่วถึง เท่าเทียมกัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: