ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

คสช.ใช้ ม.44 ชะลอ 4 มาตรา พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว ออกไปอีก 6 เดือน


คสช.ใช้ ม.44 ชะลอ 4 มาตรา พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว ออกไปอีก 6 เดือน


พันเอกวินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม คสช.มีมติให้บังคับใช้มาตรา 44 เพื่อชะลอการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2560 ใน 4 มาตรา ประกอบด้วย มาตรา 101 ,102 ,119 และ 122 เพื่อให้นายจ้าง และแรงงานมีเวลาในการปรับตัว และไปดำเนินการให้ถูกต้อง ส่วนความชัดเจนเรื่องวันประกาศใช้ ต้องรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

      ทั้งนี้ในที่ประชุม ได้หารือเฉพาะคำสั่งที่จะบรรเทาความเดือดร้อน และให้เวลาในการปรับตัว รวมถึงการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวมีความสะดวกมากขึ้น พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ห้ามแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ ขณะเดียวกัน ยังกำชับผู้บัญชาการทหารบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปหาข้อมูลและข้อเท็จจริง กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ส่งจดหมายร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไทย โดยให้ดำเนินการแก้ไขในทุกพื้นที่ จะต้องไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ขึ้น พร้อมยืนยันกรณีดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาตามแนวชายแดน


      มีรายงานว่า การบังคับใช้ มาตรา 44 ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารการทำงานของคนต่างด้าว ใน 4 มาตรานี้ กำหนดกรอบเวลาการชะลอออกไป เป็นเวลา 6 เดือน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: