ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

แม่น้ำปัตตานีน้ำท่วมขยายเป็นวงกว้างพื้นที่รอบนอก ชุมชนตลาดเก่ายังอ่วม


แม่น้ำปัตตานีน้ำท่วมขยายเป็นวงกว้างพื้นที่รอบนอก ชุมชนตลาดเก่ายังอ่วม

วันนี้ 30 พ.ย.60 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตอำเภอเมืองยะลา บริเวณตำบลรอบนอก ประกอบด้วย ตำบลท่าสาป ตำบลยุโป ตำบลสะเตงนอก บ้านบาโด บ้านทุ่งเหรียง บ้านตาเซะ น้ำในแม่น้ำปัตตานีล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือน พื้นที่การเกษตรของประชาชน ขยายเป็นวงกว้าง ถึงแม้วันนี้ฝนเริ่มน้อยลง รถไฟยังคงวิ่งได้ตามปกติ ขณะที่ชุมชนตลาดเก่าในเขตเทศบาลนครยะลา ระดับน้ำยังคงสูงขึ้น เนื่องจากน้ำในบึงแบเมาะ ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำสุดท้ายในเขตเทศบาลจังหวัดยะลา ยังมีปริมาณน้ำที่มาก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน หลายหย่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือ ซึ่งทางเทศบาลนครยะลาได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลายจุด เพื่อระบายน้ำที่เข้าท่วมชุมชนลงสู้บึงแบเมาะ ขณะที่โรงเรียนใกล้ชุมชน โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ที่ติดกับบึงแบเมาะ หยุดทำการเรียนการสอนไม่มีกำหนด


สรุปสถานการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง ดินโคลนถล่มทับเส้นทาง ในพื้นที่จังหวัดยะลา หลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 25-29 พ.ย.60 พื้นที่ได้รับผลกระทบ 8 อำเภอ 54 ตำบล 282 หมู่บ้าน 2 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 21,266 ครัวเรือน 85,419 คน อพยพ 33 ครัวเรือน ถนน 52 แห่ง โรงเรียน 5 แห่ง คอสะพาน 7 แห่ง ฝาย 1 แห่ง ท่อลอด 2 แห่ง พื้นที่การเกษตร 13,006 ไร่ วัด 6 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง สถานศึกษาปิดการเรียนการสอน 12 แห่ง และผู้เสียชีวิต 1 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: