ข่าวด่วนประเด็นร้อน :

บช.น.เปิดโครงการ กรุงเทพมหานคร เมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%

บช.น.เปิดโครงการ กรุงเทพมหานคร เมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%

พลตำรวจโทชาญเทพ เสสะเวช ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดโครงการกรุงเทพมหานคร เมืองต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  เพราะห่วงใยตำรวจให้ยืม เพื่อรณรงค์ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย มีวินัยด้านการจราจร ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และเกิดความร่วมมือในการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง เป็นการลดความสูญเสีย การบาดเจ็บ ความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้รถจักรยานยนต์ เนื่องจากในปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของโลกที่ทุกประเทศกำลังเผชิญกับการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินมหาศาล กระทบทุกภาคส่วนของสังคม

   ซึ่งโครงการนี้ จะเริ่มดำเนินการในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป โดยจะให้ตำรวจจราจรในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล ซึ่งพบเห็นผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยดำเนินการตามกฎหมาย และจะไม่อนุญาตให้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยต์ต่อไปจนกว่าจะสวมหมวกนิรภัยครบถ้วน   ขณะเดียวกัน ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอธิบายให้ผู้ขับขี่ทราบถึงโทษภัยของการไม่สวมหมวกนิรภัย และให้เจ้าหน้าที่ใช้แอปพิเคชั่นไลน์เป็นสื่อในการกระตุ้นให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปบอดภัยในชีวิตของตนเองและผู้อื่น พร้อมให้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดในอัตราสูงสุดเพื่อให้เกิดความสำนึกรู้

   นอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ยังรับมอบหมวกนิรภัยจากภาคเอกชนและประชาชนที่ให้การสนับสนุนหมวกนิรภัย จำนวน 1,500 ใบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรใช้ในโครงการดังกล่าวด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: